Miejsca i terminy spotkań


4-5.08.2014
Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
Legnica

25-26.08.2014
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
Pl. Konstytucji 3 Maja 2
Głogów

15-16.09.2014
Fort Wielki Kleszcz
Kłodzko

29-30.09.2014

Wałbrzych

 

Aktualności

22.07.2014
Trwają konsultacje koncepcji i programu spotkań 
+ czytaj więcej

 

 


Spotkania Otwartej Grupy Roboczej ESK 2016 – Dolny Śląsk

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące: 
7 listopada 2014, godz. 10.00 - 14.00, Centrum Kultury IMPART, ul. Mazowiecka 17, WrocławLegnica (4-5.08.2014), Głogów (25-26.08.2014), Kłodzko (15-16.09.2014), Wałbrzych (29-30.09.2014)

 

Kwiat i szmaragd Europy

    Autorzy aplikacji Wrocławia napisali: Wrocław nazwano w przeszłości „kwiatem Europy”, Śląsk zaś „szmaragdem Europy”. Kwiat Wrocławia mógł rozkwitnąć dzięki krainie Śląska, w której odgrywa rolę metropolitalną. Po okresie koncentracji Wrocławia na własnym rozwoju, przygotowania do Europejskiej Stolicy Kultury otwierają szansę odnowienia więzi z regionem. Rozwój Wrocławia wymaga obecnie pobudzenia rozwoju w regionie, który boryka się z problemem bezrobocia i dużą skalą wykluczenia ekonomicznego.
    Podejmujemy intensywne działania na rzecz opracowania sposobu współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska. Od maja 2014 odbywają się spotkania informacyjne przedstawicieli instytucji i podmiotów kultury z regionu. Nawiązaliśmy kontakt z istniejącymi sieciami i partnerstwami działającymi w obszarze kultury Dolnego Śląska: z Wędrującym Forum Kultury Dolnego Śląska, ze Stowarzyszeniem Gmin Aglomeracji Wrocławskiej, ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, z instytucjami kultury Kotliny Kłodzkiej, z partnerami portalu dokis.pl zarządzanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu oraz z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz samorządami lokalnymi. To jednak nie wszystko. Wciąż planujemy nowe spotkania informacyjne.

    Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych współtworzeniem koncepcji programu współpracy regionu Dolnego Śląska do włączenia się w prace Otwartej Grupy Roboczej ESK 2016 – Dolny Śląsk.

      Wypracowana, przy aktywnym współudziale zainteresowanych środowisk koncepcja będzie podstawą do planowania obchodów ESK Wrocław 2016 na Dolnym Śląsku, planowania działań Koordynatora współpracy ESK 2016 z regionem, Biura FEstiwalowego IMPART 2016, a także do rozmów z władzami samorządu województwa dolnośląskiego oraz władzami i instytucjami centralnymi.


Jak będziemy pracować?
 

    W najbliższym czasie odbędą się cztery dwudniowe spotkania robocze Otwartej Grupy Roboczej. W Legnicy – 4-5 sierpnia, w Głogowie – 25-26 sierpnia, w Kłodzku – 15-16 września i w Wałbrzychu 29-30 września 2014 roku. Uczestnicy spotkań będą dyskutować i opracowywać koncepcję współpracy. Czas pomiędzy spotkaniami poświęcony będzie na konsultacje wypracowanych wniosków z pozostałymi zainteresowanymi środowiskami. Praca Grupy oparta będzie na metodzie world cafe oraz pracy zespołowej nad projektowaniem przedsięwzięć. 

Kto może wziąć udział w pracach Otwartej Grupy Roboczej?

   Grupa ma charakter otwarty. Zapraszamy dyrektorów instytucji, menadżerów kultury, animatorów, liderów, działaczy społecznych, samorządowców. Zależy nam przede wszystkim na przedstawicielach sieci i partnerstw, którzy mogliby pomóc w rozpropagowaniu informacji oraz konsultacji w poszczególnych środowiskach. Na osobach, które mają wiedzę o idei i zasadach Europejskiej Stolicy Kultury. Na osobach, które widzą Dolny Śląsk jako całość,  które chcą współtworzyć koncepcję współpracy ESK z Dolnym Śląskiem. Zależy nam również na osobach, które będą mogły wziąć udział we wszystkich czterech spotkaniach. 
    
Dla zachowania komfortu pracy chcemy, żeby w spotkaniach brało udział ok 30 osób reprezentantów różnych środowisk i sieci współpracy na Dolnym Śląsku.
  Wszystkich, którzy zgłoszą akces do pracy w Otwartej Grupie Roboczej  będziemy informować o przebiegu obrad i wypracowanych rekomendacjach. Ponadto, jeśli uczestnicy Grupy wyrażą taką wolę zorganizujemy kolejne spotkania robocze lub informacyjne, żeby dać szansę bieżącej konsultacji.

      

O czym będziemy rozmawiać?

       Dla ułatwienia pracy każde spotkanie poświęcone będzie innemu obszarowi współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska.

Obszary współpracy:

1. Systemowy - działania na rzecz zmian w dolnośląskiej kulturze

Temat główny spotkania w Legnicy 4-5.08.2014

2. Kanoniczny - współpraca w oparciu o projekty programu głównego ESK

Temat główny spotkania w Głogowie 25-26.08.2014

3. Logistyczno-promocyjny - identyfikacja, informacja, promocja, audience development

Temat główny spotkania w Kłodzku 15-16.09.2014

4. Artystyczny - wspólne i osobne przedsięwzięcia artystyczne z okazji ESK


Co dalej z programem współpracy?

Program współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska - kolejne kroki

 

LP

Krok

termin

1.

Identyfikacja sieci i partnerstw podmiotów kultury na DŚ

05-08.2014

2.

Spotkania informacyjne dot. ESK

05-07.2014

3.

Określenie obszarów współpracy

06-07.2014

4.

Opracowanie koncepcji współpracy z udziałem podmiotów kultury

08-10.2014

5.

Konsultacje koncepcji

08-11.2014

6.

Opracowanie harmonogramu i kosztorysów przedsięwzięć

09-11.2014

7.

Określenie źródeł i metod finansowania

08-12.2014

8.

Upowszechnienie programu

 12.2014  06.2015

9.

Dobór realizatorów i partnerów do przedsięwzięć/ włączanie uczestników

01-06.2015

10.

Pozyskiwanie finansowania przez realizatorów i partnerów

01-12.2015

11.

Realizacja przedsięwzięć i koordynacja

06.2015-06.2017

12.

Ewaluacja współpracy

05.2014 – 08.2017

13.

Utrwalanie rezultatów

2017 -

 

 


 

 


 

 

Gospodarze spotkań: